For menighedsrådene

Postgangen mellem menighedsråd og provsti skal så vidt muligt foregå elektronisk:

 

Menighedsrådene skal benytte Haderslev domprovstis officielle e-mail adresse: haderslev.domprovsti@km.dk
 
Provstiet vil tilsvarende sende alle skrivelser til menighedsrådenes officielle e-mail adresse bestående af sognekode 4 cifre efterfulgt af @sogn.dk 
 
Menighedsrådene kan tilmelde sig e-postløsning og få mange nyttige oplysninger på adressen: www.kirkenettet.dk
 
På menighedsrådenes IT-skrivebord findes en lang række skemaer og blanketter, som kan lette arbejdet i menighedsrådet.

 

Oplysninger om IT-løsninger i Folkekirken i det hele taget findes på adressen: www.infonyt.dk


Årshjul 2017 for arbejde med budget og regnskab

Klik her for at se oversigten
  

Vejledende honorarsatser for formænd, kasserer mv. 2017

Klik her for at se oversigten.
  

Vejledende honorarsatser for kirkesanger- organistvikarer 2017

Klik her for at se oversigten.
  

Forsikringsbidrag 2018 for sognene i Haderslev Domprovsti

Klik her og se oversigten