Provstikomite for Folkekirkens Mission

I Haderslev Domprovsti findes der en provstikomite for Folkekirkens Mission.

Komiteen består af medlemmer valgt af menighedsrådene i provstiet. Den mødes én gang årligt, hvor der drøftes opgaver og tiltag, og hvor der foretages valg til komiteen.

Provstikomiteen indsamler penge og støtter et projekt om "Ung kirke i Cambodja", via Danmission.
Det er et projekt, som uddanner præster, kirkeledere og søndagsskolelærere i et land, hvor kristendommen er ny, og hvor kirken står på usikre ben.

Har du lyst til at blive volontør? - så læs mere her.

Komiteens formål

At fremme forståelsen for kirkens mission som en fælles opgave for folkekirkens menigheder.

At sprede information om mission, og gennem gensidig koordinering, støtte og inspiration på tværs af sognene at styrke det bestående missionsarbejde og give mulighed for nye initiativer.

At støtte menighedernes missionsindsats i form af deltagelse i projekter, som er fælles for provstiets menigheder, eller ved enkelte sognes støtte til enkeltprojekter.
 

Oplysninger fås hos formanden for provstikomiteen: Sognepræst Kirsten Münster, Haderslev. Tlf. 7452 3945

Kalender

BegivenhedDato

Provstiudvalgsmøde

Mødet finder sted på Storegade 93, 6100 Haderslev

27. jun 17:00
21:00
27. jun 17:00 -
21:00

Provstiudvalgsmøde

Mødet finder sted på Storegade 93, 6100 Haderslev

23. aug 17:00
21:00
23. aug 17:00 -
21:00

Budgetsamrådsmøde

5. sep 19:00
19:30
5. sep 19:00 -
19:30

Provstiudvalgsmøde

Mødet finder sted på Storegade 93, 6100 Haderslev

26. sep 17:00
21:00
26. sep 17:00 -
21:00

Provstiudvalgsmøde

Mødet finder sted på Storegade 93, 6100 Haderslev

2. nov 17:00
21:00
2. nov 17:00 -
21:00

Provstiudvalgsmøde

Mødet finder sted på Storegade 93, 6100 Haderslev

29. nov 17:00
21:00
29. nov 17:00 -
21:00