Provstikomite for Folkekirkens Mission

I Haderslev Domprovsti findes der en provstikomite for Folkekirkens Mission.

Komiteen består af medlemmer valgt af menighedsrådene i provstiet. Den mødes én gang årligt, hvor der drøftes opgaver og tiltag, og hvor der foretages valg til komiteen.

Provstikomiteen indsamler penge og støtter et projekt om "Ung kirke i Cambodja", via Danmission.
Det er et projekt, som uddanner præster, kirkeledere og søndagsskolelærere i et land, hvor kristendommen er ny, og hvor kirken står på usikre ben.

Har du lyst til at blive volontør? - så læs mere her.

Komiteens formål

At fremme forståelsen for kirkens mission som en fælles opgave for folkekirkens menigheder.

At sprede information om mission, og gennem gensidig koordinering, støtte og inspiration på tværs af sognene at styrke det bestående missionsarbejde og give mulighed for nye initiativer.

At støtte menighedernes missionsindsats i form af deltagelse i projekter, som er fælles for provstiets menigheder, eller ved enkelte sognes støtte til enkeltprojekter.
 

Oplysninger fås hos formanden for provstikomiteen: Sognepræst Kirsten Münster, Haderslev. Tlf. 7452 3945

Kalender

BegivenhedDato

Provstiudvalgsmøde

Mødet finder sted på Hotel Vojens, 6500 Haderslev

23. aug 16:00
16:30
23. aug 16:00 -
16:30

Orienterende møde om valg af medlemmer til provstiudvalg og stiftsråd

Orienterende møde om valg af medlemmer til provstiudvalg og stiftsråd onsdag 23.  …

23. aug 19:30
20:00
23. aug 19:30 -
20:00

Budgetsamrådsmøde

Mødet afholdes i Skrydstrup Sognehus

5. sep 19:00
19:30
5. sep 19:00 -
19:30

Provstiudvalgsmøde

Mødet finder sted på Storegade 93, 6100 Haderslev

26. sep 17:00
21:00
26. sep 17:00 -
21:00

Tjenstligt møde for præster

Tjenstligt møde for præster: Onsdag 25. oktober 2017, kl. 10 – 13, Hammelev sognehus

25. okt 10:00
13:00
25. okt 10:00 -
13:00

Provstiudvalgsmøde

Mødet finder sted på Storegade 93, 6100 Haderslev

2. nov 17:00
21:00
2. nov 17:00 -
21:00

Provstiudvalgsmøde

Mødet finder sted på Storegade 93, 6100 Haderslev

29. nov 17:00
21:00
29. nov 17:00 -
21:00

Tjenstligt møde for præster

Torsdag 25. – fredag 26. januar 2018 , Akademie Sankelmark Flere informationer …

25. jan
26. jan
25. jan -
26. jan