Velkommen til Haderslev Domprovsti

Her findes de lokale oplysninger, der ikke fremgår af intranet mv.

Er der oplysninger, som du har brug for, og som ikke fremgår af hjemmesiden, er du velkommen til at kontakte domprovstiets kontor - se under menupunktet: Kontakt
Oversigter for 2016-2017

Provstesyn oversigt for 2017

Provstesyn Haderslev Domprovsti for årene 2016, 2017 og 2018

Årshjul 2017 for arbejde med budget og regnskab

Kirkegårdstakster for 2017 - eksempel for Vojens kirkegård

Vejledning vedrørende erhvervelse af gravsted

Takstblad for Vojens kirkegård 2017

Vejledende honorarsatser til formænd, kasserere, kirkeværger og kontaktpersoner for 2017

Vejledende honorarsatser for kirkesanger- og organistvikarer 2017

Forsikringsbidrag 2018 for sognene i Haderslev Domprovsti


Kalender

BegivenhedDato

Tjenstligt møde for præster

Tjenstligt møde for præster: Onsdag 25. oktober 2017, kl. 10 – 13, Hammelev sognehus

25. okt 10:00
13:00
25. okt 10:00 -
13:00

Provstiudvalgsmøde

Mødet finder sted på Storegade 93, 6100 Haderslev

2. nov 17:00
21:00
2. nov 17:00 -
21:00

Provstiudvalgsmøde

Mødet finder sted på Storegade 93, 6100 Haderslev

29. nov 17:00
21:00
29. nov 17:00 -
21:00

Tjenstligt møde for præster

Torsdag 25. – fredag 26. januar 2018 , Akademie Sankelmark Flere informationer …

25. jan
26. jan
25. jan -
26. jan