Kirker og sogne i Haderslev Domprovsti

I Domprovstiet findes der 29 kirker, hvoraf de 25 er middelalderlige. Kirkerne er særdeles rige på middelalderlig kirkeinventar, men til gengæld fattige på nyere kirkekunst.

Der er 27 sogne og 20 pastorater.
 

På undersiderne til venstre er kirkerne beskrevet, og der er kontaktadresser til sognene og link til deres hjemmesider.

Domprovstiets kirker

25 kirker er middelalderlige:

  5 Kvaderstenskirker:
     Bevtoft, Bjerning, Fole, Nustrup,
     Oksenvad

18 Hvidkalkede (kvadre, kamp, tegl)

  3 Tårn mod øst:
     Grarup, Halk, Hjerndrup

  1 Frådstenskirke: Sdr. Starup

  1 Brændt teglsten: Domkirken

Inventar:

Døbefonte:
     23 romansk granit, 2 gotiske malm

Altertavler:
     7 gotiske, 13 renæssance

Prædikestole
     13 renæssance, 7 barokke

Skulpturer mv.
     16 korbuekrucifikser
     6 kalvariegrupper
     7 madonnaer
     Diverse helgener mv.