Provstikomite for Folkekirkens Mission

I Haderslev Domprovsti findes der en provstikomite for Folkekirkens Mission.

Komiteen består af repræsentanter fra menighedsråd og missionsorganisationer i provstiet. Komiteen mødes én gang årligt, hvor der drøftes opgaver og tiltag, samt foretages valg til forretningsudvalget.

Provstiets sogne støtter i 2017-19 søndagsskoler i Armenien. Det foregår i samarbejde med Dansk Armeniermission, som i projektet ”Light to Kids” støtter det kirkelige børnearbejde i Armenien. Deres kirke har ikke tradition for børnearbejde. Det vil de gerne lave om på. Nu henter de inspiration i den danske tradition for søndagsskoler.

Klik på billedet til højre og læs en to-sidet flyer om projektet.

Har du lyst til at blive volontør?

så læs mere her.
 

Komiteens formål

At fremme forståelsen for kirkens mission som en fælles opgave for folkekirkens menigheder.

At sprede information om mission, og gennem gensidig koordinering, støtte og inspiration på tværs af sognene at styrke det bestående missionsarbejde og give mulighed for nye initiativer.

At støtte menighedernes missionsindsats i form af deltagelse i projekter, som er fælles for provstiets menigheder, eller ved enkelte sognes støtte til enkeltprojekter.

Klik og læs Komiteens Vedtægter.

Se medlemmer af Forretningsudvalget.

Oplysninger fås hos formanden for provstikomiteen: Sognepræst Kirsten Münster, Haderslev. Tlf. 7452 3945

Klik og åbn flyer

Klik og se flyeren