Kirkegårdsvedtægter og takster

På denne side ligger 
 
Kirkegårdsvedtægter: 
KM har lagt en ny vejledning om kirkegårdsvedtægter på DAP’en den 22. juni 2018.
Find vejledningen her: www.altomkirkegaarde.dk
I vejledningen, Bilag 1 ligger en skabelon til kirkegårdsvedtægt.

Oversigt over kirkegårdstakster 2019 - eksempel Vojens kirkegård - Klik og udskriv i PDF-format

Vejledning vedrørende erhvervelse af gravsted klik og udskriv i PDF-format

Eksempler på Granpyntning af kistegrave - Klik og udskriv i PDF-format

Standard Kirkegårdsvedtægten på DAP

 

Nedenfor ses eksempler på granpyntning af 2 kistegravstedspladser:

Partiel grandækning - Tidsforbrug ca. 0,75 time - Materialeforbrug i alt ca. 6,75 kg.

Gran finpyntning - Tidsforbrug ca. 1,25 time - Materialeforbrug i alt ca. 12,50 kg.

Gran heldækning - Tidsforbrug ca. 2 timer - Materialeforbrug i alt ca. 22 kg.