Du er her: 

Sogne og kirker i Haderslev Kommune / Haderslev Domprovsti.

Sogne

Fra gammel tid har landet været opdelt i sogne, der igen er samlet i provstier, og provstierne samlet i stifter. Historisk Arkiv i Haderslev Kommune har en god beskrivelse af sogneudviklingen i Haderslev Kommune - LÆS HER.

I Haderslev kommune er der 27 sogne, idet Domsognet både omfatter Domkirken og Hertug Hans Kirke, og Øsby sogn omfatter både Øsby Kirke og Årø Kirke, Julekirken.

De to illustrationer nedenfor er fra fra hhv. Historisk Arkiv og fra Sogn.dk

 

Kirker

I Domprovstiet findes der 29 kirker, hvoraf de 25 er middelalderlige. Kirkerne er særdeles rige på middelalderlig kirkeinventar, men til gengæld fattige på nyere kirkekunst.

Der er 27 sogne og 20 pastorater.

Under fanebladet Kirker og sogne på forsiden er der link til alle sogne/kirker. Der findes kontaktadresser mv. og link til sognenes hjemmesider. Desuden en beskrivelse af kirken med fotos derfra.

Domprovstiets kirker

25 kirker er middelalderlige:

  5 Kvaderstenskirker:
     Bevtoft, Bjerning, Fole, Nustrup, 
     Oksenvad

18 Hvidkalkede (kvadre, kamp, tegl)

  3 Tårn mod øst:
     Grarup, Halk, Hjerndrup

  1 Frådstenskirke: Sdr. Starup

  1 Brændt teglsten: Domkirken

Inventar:

Døbefonte: 
     23 romansk granit, 2 gotiske malm

Altertavler:
     7 gotiske, 13 renæssance

Prædikestole
     13 renæssance, 7 barokke

Skulpturer mv.
     16 korbuekrucifikser
     6 kalvariegrupper
     7 madonnaer
     Diverse helgener mv.