Åstrup Sogn

Sognepræst: 
Inge Lindhaldt Mikkelsen
Aastrup Alle 21, 6100 Haderslev
Tlf. 7453 4113  -  Mail: ilm@km.dk

 

Menighedsrådsformand: 
Kurt Dieter Lange Petersen 
Nederbyvænget 178, Aastrup 
6100 Haderslev
Tlf. 2096 5811 
Mail: hakuna@stofanet.dk

 

Se kirkens / sognets hjemmeside

Åstrup Kirke

Åstrup Kirke er en stor hvidkalket romansk kirke med blytag. Den består af kor og skib, et tårn mod vest, våbenhus mod syd og et sakristi mod nord.

Kirkens indre er præget af et af de rigeste kirkelofter i Danmark - et kassetteloft fra 1675 som er istandsat i 1937.

Altertavlen er et pompøst senrenæssancearbejde fra 1638. Hovedfeltet er et maleri af nadveren fra 1767. Resten af altertavlens felter bærer skriftsteder og minder derved om de såkaldte katekismusaltertavler, som nogle steder vandt frem efter reformationen. Over hovedfeltet ses en udskæring af den sejrende Kristus, som træder dragen under fode. Øverst ses en udskæring af Gud Fader. Alterbordet har nyere paneler med symbolerne

   IHS: Jesus Hominum Salvator / Jesus menneskets frelser,
   XP: Det græske KR for Kristus / Kristi monogram,
   a Ω: Begyndelsen og Enden / Alfa og Omega er det første og sidste bogstav i det græske alfabet.

På den vestlige del af sydmuren hænger et fint sengotisk korbuekrucifiks fra 1525 med samtidige sidefigurer: Maria og Johannes. Over for på nordmuren hænger en "Nådestol", Gud Fader, der holder Kristus på korset. Det er fra 1475, men er indsat i en barokramme.

Prædikestolen er et lokalt renæssancearbejde. Døbefonten er fra 1993, støbt i jern og formet af Sigrid Lütken. Orglet er fra 1994 og bygget af Marcussen og Søn i Aabenraa. I våbenhuset står en nyere pengeblok i 1600-tals stil med et billede af en spedalsk tigger og teksten "Giver saa skal eder gives".

Klik på billederne og se dem i højere opløsning.