Bevtoft Sogn

Sognepræst:
Peter Heini Glistrup
Krügersvej 36, 6541 Bevtoft 
Tlf. 7451 4222  -  Mail: phg@km.dk

 

Menighedsrådsformand:
Erling Due Pedersen
Hyrupvej 28, Hyrup 
6520 Toftlund 
Tlf. 2042 4918 
Mail: erdueped@gmail.com

 

Se kirkens / sognets hjemmeside

Bevtoft Kirke

Bevtoft Kirke er en ret stor romansk kirke fra 1100-tallet bygger af kvadre, der dog er stærkt omsatte, hvilket tydeligt ses overalt. I sengotisk tid er tilføjet et munkestensmuret vesttårn af Tørninglen-typen. Tårnet er blytækt, mens kirkeskib og kor er skifferbelagte. Desuden er tilføjet et våbenhus mod syd.

Tårnrummet har et otteribbet krydshvælv, der åbner sig mod kirken med en spidsbue. Her er orgelet placeret. Kirkeskibet har fladt bjælkeloft, mens koret ligeledes har en otteribbet hvælving.

Prædikestolen er fra 1645 og altertavlen er fra 1635. Begge dele blev ændret i 1745-46, hvor der blev indsat figurer fra en gotisk tavle fra ca. 1525. Over altertavlens sidefløje står der 4 apostle, resten er anbragt på prædikestol og lydhimmel. Øverst på alteret ses en deisis, dvs. Maria og Johannes døberen som forbedere hos den dømmende Kristus. På det øverste felt mellem de fire apostle ses et korsfæstelsesbillede. Alterets hovedmotiv er en nadverfremstilling fra 1746, og i sidefelterne ses to store figurer: Maria Magdalene og Sct. Morten.

På Lydhimlen ses endvidere et passionskrucifiks fra ca. 1425, mens et større korbuekrucifiks fra midten af 1200-tallet med sidefigurer fra omkring 1500 er placeret på skibets nordvæg.

På korvæggens nordlige del - modsat prædikestolen - findes en madonnafigur fra et forsvundet sidealter fra midten af 1400-tallet. På nordvæggen findes desuden en mindeplade for faldne i første verdenskrig, ligesom også et par marmorplader i korbuen og et par trætavler på sydvæggen er mindetavler.

Døbefonten er placeret midt i koret og er en romansk font med flade relieffer.
Orgelet er fra 2003, bygget af Marcussen & Søn i Aabenraa og har 12 stemmer på to manualer.

Klik på billederne og se dem i højere opløsning.

Bevtoft Kirke har ingen faste åbningstider, men er ofte åben for besøgende og andagtssøgende i dagtimerne tirsdag-fredag. Besøg i kirken kan aftales med graveren på tlf. 2230 0251.