Fole Sogn

Præster:
Johannes Engholm Gjesing
Præstegården 2, 6510 Gram
Tlf. 7482 2622  -  Mail: jgj@km.dk

Annesofie Overgaard Aastrup Munch
Skolevej 1, Nustrup
6500 Vojens
Tlf. 2917 1419 - Mail: anmu@km.dk

 

Menighedsrådsformand: 
Bjarne Ibsen, 
Fælledvej 4, Fole, 
6510 Gram
Tlf. 3032 3614 
Mail: ibsen@post.tele.dk

 

Se kirkens / sognets hjemmeside

Fole Kirke

Fole Kirke er en ret stor kirke, der består af romansk kor og skib samt et tårn, som går tilbage til gotisk tid, men som overvejende er fra 1852. Kirkens mure er kraftigt omsatte, og svage spor af de tilmurede nord- og syddøre findes.

Kirkens indre er præget af det forholdsvis lange kirkeskib, som kun får lys gennem de nyere sydvinduer. Desuden er koret ret specielt, idet korets østlige del, hvor alteret står, er dækket af et tøndehvælv, mens den vestlige del har fladt loft. Tårnets underdel fungerer som våbenhus.

Altertavlen er i renæssance fra omkring 1620. Fire joniske søjler deler tavlen i et hovedfelt og to sidefelter. Hovedfeltet har et maleri af Johannes Holm, som forestiller Jesus i Getsemane. Sidefelterne har to store figurer: Troen og Håbet, mens topstykket bærer Kærligheden og Retfærdigheden. I topstykkets midterfelt ses Jesus som bærer verdenskuglen med korset.

Prædikestolen er også et renæssancearbejde, vistnok fra 1627 og som indeholder udskæringer med Jesu barndomshistorie. Døbefonten er en romansk ret enkel font, der har et dåbsfad fra omkring 1575 med motivet: Bebudelsen. På korvæggen sidder en håndklædeholder i renæssance fra omkring 1625. På skibets nordvæg hænger to præstetavler og et tidligere middelalderligt korbuekrucifiks. En skibsmodel af fuldriggeren "Frederik IX" er udført i 1949. Orgelet er fra Marcussen & Son i Aabenraa, og står på et pulpitur fra 1932.

Klik på billederne og se dem i højere opløsning.