Grarup Sogn

Sognepræst: 
Lars-Peter Melchiorsen 
Bankelvej 16, Halk, 6100 Haderslev 
Tlf. 7457 1195 / 2013 8954  
Mail: lpm@km.dk

 

Menighedsrådsformand: 
Anders F. Gammelgaard
Halk Grønnevej 6
6100 Haderslev
Tlf.: 29267006
Mail: andersgammelgaard@live.dk

 

Se kirkens / sognets hjemmeside 

Grarup Kirke

Grarup Kirke er en hvidkalket og blytækt kirke, som adskiller sig fra de fleste andre kirker ved at have et tårn på østsiden af koret. Tårnet er tilføjet den romanske kirke i gotisk tid, hvor der også blev tilføjet et sakristi i nord og en vestforlængelse af skibet. Her fik koret også hvælvinger ligesom den oprindelige triumfbue blev spidsbuet. Hele kirken blev restaureret i 1951.

Alterbordet er af granit og er ligesom keramik-krucifikset over alteret, prædikestolen og stolestaderne fra 1951. Orgelet er et Ramus orgel bygget til Det Kongelige Teater i 1841. Grarup kirke fik orglet fra Vodder Kirke, og fik det restaureret/rekonstrueret af Olav Haugland omkring 2006. En beskrivelse af orglet kan ses på Hauglands hjemmeside: www.orgelbyggerhuset.dk

Fra tidligere sidealtre findes bevaret en sengotisk Maria-figur med Jesusbarnet. Den er nu opstillet i kirkeskibets sydøstlige hjørne. En bispehelgen fra samme tid findes i våbenhuset, kirkens vestforlængelse. Døbefonten er en romansk granitfont med fugle og planter på kummen.

Klik på billederne og se dem i højere opløsning.