Domkirkens Kirkeklokker

Haderslev Domkirkes fire klokker hører til blandt de 44 klokker, som i anledning af genforeningen i 1920 blev støbt i de Smidthske støberier i Aalborg som gave til de kirker i Sønderjylland, hvis klokker var blevet smeltet om til tyske kanoner under første verdenskrig. I Landemodesalen hænger det ledsagebrev, som fulgte med klokkerne, og som fortæller om størrelse, tonehøjde og indskrift.

Professor, dr.phil. Vilhelm Andersen gav dem følgende indskrift:

1.  Lover Herren, gamle, unge,
     løst er nu den danske tunge.
 
2.  Så lyd nu atter på gamle vis
     til hjertets trøst og Herrens pris.
 
3.  Til at samle danske sjæle
     gav mit folk mig atter mæle.
 
4.  Synd og død har du budt trods,
     verdens Frelser, frels og os.
 
Læs mere om kirkeklokker og bedeslag.