Tværsnit af kirken

I forbindelse med restaureringen i 1940'erne blev kirken grundigt opmålt og tegnet i længdesnit gennem skib / kor set mod syd, og tværsnit gennem koret set mod øst.

1. FORTOVSGENNEMGANGEN under alteret.
2. PROCESSIONSGANG under koret, hvor Dronningens Messehageler kan ses.
3. HØJKORET med alteret.
4. KORET
5. TVÆRSKIBET
6. HOVEDSKIBET der indtil branden i 1627 var et fag længere.
7. FORHALLEN eller våbenhuset.
8. ORGELRUMMET
9. Blå markering af hvælvingsfag og tårn, som forsvandt ved branden i 1627.

1. PRÆSTEVÆRELSET hvorunder der er toiletter med afgang fra våbenhuset mod nord.
2. NORDLIGE SIDESKIB ved koret. Her dækker Siseby-orglet i dag vinduet.
3. HØJKORET med alter.
4. SYDLIGE SIDESKIB ved koret.
5. VIEREGGES KAPEL med sarkofagerne.
 
Desuden er indsat blå buer, der markerer højden på skibets hvælvinger i tiden som hallekirke (kirke hvor hvælvinger i hoved- og sideskibe er lige høje) i tiden fra ca. 1270 - ca. 1420.