Hertug Hans Kirke hører under Haderslev Domsogn

Kirkekontoret: 
Kordegn Agnete Sommer Poulsen
Domkirkepladsen 3, 6100 Haderslev
Tlf. 7452 3633   -  Mail: agbo@km.dk

 

Menighedsrådsformand: 
Paul Erik Brodersen
Jens Johannsens Vej 4 A,
6100 Haderslev
Tlf. 2536 8407 - formand@hado.dk

 

Se Domsognets hjemmeside

Hertug Hans Kirke og Hospital

Hertug Hans Hospital blev grundlagt af Chr. 3.'s bror Hertug Hans den Ældre i 1569. Hospitalet har fra begyndelsen haft den kirke, som i det store og hele står uændret endnu.
  
Hospitalet blev opført lige uden for byen ved Sønderport, og det kan ses i forgrunden på prospektet fra 1585. I 1726 blev en større ombygning færdig, og det er sådan, Hertug Hans Hospital og Kirke ser ud i dag. Årstallet kan ses på gavlen. På gavlen ses også Hertug Hans' våbenskjold. I 1787 blev der bygget et anneks til hospitalet. 

I begyndelsen af 1800-tallet boede der 45 fattige mænd og kvinder, men de sidste år dog kun 20 kvinder. Der var plejehjem i bygningen indtil 1982. Herefter finder den sidste ombygning af hospitalet sted. 

Den sidste store restaurering af selve kirken sker i 1969. Men efterfølgende er der foretaget flere reparationer og renoveringer, bl.a. af hospitalets lokaler, der i dag anvendes som menighedslokaler.

Kirken har i århundreder været annekskirke til Vor Frue Kirke, Domkirken, med gudstjenester hver søndag samt andre kirkelige handlinger.

Når kirken og hospitalet ligger så lavt, skyldes det, at vej- og gadeniveauer i årenes løb har hævet sig. 

På gavlen ud mod Sønderbro hænger et stort våbenskjold med en lang indskrift på tysk nedenunder. Det er fra 1569 men er blevet fornyet.
På det store hovedskjold ses øverst tv. Norges løve med økse, th. Slesvigs to løver. Nederst ses Stormarns svane, Ditmarskens hest med rytter og Holstens nældeblad. I midterskjoldet ses de Oldenburgske bjælker og Delmenhorsts kors. 

I hospitalsgården uden for kirken står en obelisk med navnene på de fire soldater, som blev dræbt i Haderslev om morgenen den 9. april 1940, da den tyske værnemagt besætter Danmark. To af soldaterne blev dræbt ved søndre gavl af annekset. Dette er markeret med plader i fortorvet og på muren. Hvert år afholdes en kransenedlæggelse den 9. april. 

Billederne nedenfor er fra 70-året for besættelsen, 2010.