Hjerndrup Sogn

Sognepræst:
Annette Wiuf Christensen
Haderslevvej 3, 6070 Christiansfeld
Tlf. 7456 1321  -  Mail: awc@km.dk  

Anne Mie Skak Johanson
Husmandsvej 5, 8300 Odder
Tlf. 6122 3560  -  Mail: amjo@km.dk

 

Menighedsrådsformand:
Mogens Krogsgaard Sørensen
Hjerndrup Landevej 17
6070 Christiansfeld
Tlf. 4043 4884 - Mail: mogensks@gmail.com

 

Se kirkens / sognets hjemmeside

Hjerndrup Kirke

Hjerndrup Kirke er en hvidkalket kirke, som ligger højt placeret i landskabet. Den består af romansk kor og skib, og den har som noget specielt fået tilføjet et sengotisk tårn mod øst og desuden et våbenhus mod syd.

Bygningen har gennemgået flere ændringer. Der er kommet store vinduer til, og den oprindelige romanske korbue er i sengotisk tid udvidet. Men der er stadig bjælkeloft i både skib og kor.

Alterbordet er muret af marksten, men dækket af et panel. Altertavlen er en sengotisk fløjaltertavle fra omkring 1475. Midterskabet har en korsfæstelsesscene, sidefløjene har apostlene med deres attributter. Altertavlens fodstykke, predellaen, har et nadvermaleri fra midten af 1700-tallet.

Den romanske granitfont har en cylindrisk kumme på firesidet fod med arkader. Prædikestolen er i barokstil fra 1699 med tilhørende lydhimmel. De indsatte sekskantede malerier af Frelseren og evangelisterne er fra omkring 1800.

I kirken hænger en skibsmodel af en tremastet fuldrigger ?Marie? fra nyere tid.

Orgelet er bygget af Marcussen & Søn og er placeret på et pulpitur fra omkring 1650 med apostelmalerier. Både altertavle og pulpitur stammer fra den oprindelige Tyrstrup Kirke.

Klik på billederne og se dem i højere opløsning.