Jegerup Kirke

Kirkekontoret:
Kordegn Gunvor Steensbeck Hansen
Østerled 4, 6500  Vojens
Tlf. 7454 1104 - Mail: gsh@km.dk

Menighedsrådsformand: 
Birte Aagaard Stark
Østerengvej 4, Jegerup, 
6500 Vojens
Tlf. 7454 0300 - Mail: ankerstark@dbmail.com

 

Præster:

Lone Marie Lundsgaard
Bålhøjvej 1, Jegerup, 6500 Vojens
Tlf.  7454 1111  -  Mail: loml@km.dk

Niels Bjørn Christensen-Dalsgaard
Borgvej 3, Maugstrup, 6500 Vojens
Tlf. 7450 6327
Mail: nbc@km.dk

Ditte Freiesleben
Østerled 4, 6500 Vojens
Tlf. 7454 1104
Mail: dif@km.dk

 

Se kirkens / sognets hjemmeside

Jegerup Kirke

Jegerup kirke er en hvidkalket romansk kirke med kor og skib. Senere er tilføjet to sengotiske bygninger: Tårn i vest og våbenhus i syd. Desuden i 1905 et sakristi på kirkens nordside. Kirkens indre er også hvidkalket, det flade loft er gips med stuk, og korbuen er ændret til en spidsbue.
 
Altertavlen er fra 1614 og blev i 1838 erhvervet fra Øsby kirke, men måtte reduceres for at kunne være der. Motivet i hovedfeltet er nadveren, og i sidefelterne ses Isaks ofring og Jesu korsfæstelse, malet i 1769. Yderst ses de fire evangelister og i topstykket ses opstandelsen flankeret af gravlæggelsen og Emmaus-måltidet.
 
Den tidligere altertavle er blevet istandsat og i 1949 forsynet med malerier af J.Th.Skovgaard: Sædemanden. Af en endnu tidligere gotisk altertavle fra omkring 1400 er bevaret figurerne, som regnes blandt landets ældste altertavlefigurer. Ligeledes findes bevaret korbuekrucifikset med sidefigurer, Maria og Johannes fra sidste halvdel af 1200-tallet.
 
Døbefonten er en romansk granitfont, hvor fodstykket er formet som en kirkebygning med to tårne og tre apsider. Orgelet leveret af Marcussen & Søn i 1890 og istandsat i 1943.
 
Klik på billederne og se dem i højere opløsning.