Maugstrup Sogn

Kirkekontoret:
Kordegn Gunvor Steensbeck Hansen
Østerled 4, 6500  Vojens
Tlf. 7454 1104 - Mail: gsh@km.dk

Menighedsrådsformand: 
Ulla Toft
Simmerstedholm 5, Simmersted, 
6100 Haderslev
Tlf. 7450 6304 - Mail: uto@bbsyd.dk

 

Præster:

Niels Bjørn Christensen-Dalsgaard
Borgvej 3, Maugstrup, 6500 Vojens
Tlf. 7450 6327
Mail: nbc@km.dk

Lone Marie Lundsgaard
Bålhøjvej 1, Jegerup, 6500 Vojens
Tlf.  7454 1111 - Mail: loml@km.dk

Ditte Freiesleben
Østerled 4, 6500 Vojens
Tlf. 7454 1104
Mail: dif@km.dk

 

Se kirkens / Sognets hjemmeside

Maugstrup Kirke

Maugstrup Kirke er en hvidkalket romansk kirke, der dog er blevet udvidet en del. Koret har samme bredde som kirkeskibet og udvendig har det en blændingdgavl uden vinduer, mens det indvendig har bevaret den gamle triumfvæg. Desuden er tilføjet et sakristi ved korets nordside, et våbenhus mod syd og et vesttårn med en mængde jernbindinger.

Skibet har bjælkeloft, mens koret har to otteribbede hvælv og tårnrummet et krydshvælv. Altertavlen er et renæssancearbejde fra 1610, hvis hovedfelt er en nadverfremstilling og sidefelterne Korsfæstelsen og Kobberslangen, malet i 1770-erne. Et par svære barokalterstager er fra begyndelsen af 1600-tallet og to kopier blev fremstillet i 1913. På korets nordvæg hænger præstetavler.

Døbefonten er romansk med arkader i lavt relief. Prædikestolen er fra 1856 og over den hænger et krucifiks fra omkring 1900. Der hænger en skibsmodel og nogle smukke messinglysekroner i kirkeskibet. Orgelet er bygget af Marcussen & Søn i Aabenraa. I våbenhuset står en kirkeblok og en klingpung fra 1805.

Klik på billederne og se dem i højere opløsning.

Børnealtertavle i Maugstrup Kirke i 2011

Søndag den 16. januar 2011 var der festgudstjeneste med efterfølgende reception i Maugstrup Kirke. Anledningen var, at kirkens gamle altertavle fra 1610 skulle restaureres i tiden frem til påske. Derfor havde børnene i Simmersted Friskole lavet en midlertidig altertavle. Temaet for altertavlen er VAND, og motiverne er fra de tre fortællinger fra Det nye Testamente: Peters Fiskedræt - Jesu dåb - Stormen på søen.
 
Ud over altertavlen havde børnene også lavet en lang frise af milleder med illustrationer til bibelfortællinger. De står langs stolestaderne i kirken.

Her er Ægyptens ti plager illustreret til den gamle remse:
 
     Vand til blod og frøers mængde,
     myg dernæst Ægypten trængte.
     Fluer, kvægpest, bylders nød,
     hagl, græshopper, mørke - død.