Øsby Sogn

Sognepræst: 
Peder Kristiansen
Øsby Nedergade 20, 6100 Haderslev
Flf: 7458 4206 - Mail: pekr@km.dk 
 

Menighedsrådsformand: 
Jørgen Christiansen 
Øsby Kirkevej 23 
6100 Haderslev
Tlf: 7458 4932 / 2037 1344
Mail: jckc58@icloud.com

 

Se kirkens / sognets hjemmeside

Øsby Kirke

Øsby Kirke er en anselig hvidkalket kirke, som i begyndelsen af 1500-tallet blev ombygget til en gotisk langhuskirke. Desuden er der et ældre tårn, et sakristi mod nord og et kapel mod syd.

Kirkens har store gotiske vinduer mod syd og dermed et stort lyst rum med fire fag ottedelte hvælvinger. Hvælvingsribbene har gotiske kalkmalinger, og på skibets nordvæg findes et kalkmaleri af Sankt Jørgen, der kæmper med dragen for at befri prinsessen.

Koret har et stort østvindue, som også er med til at gøre rummet lyst. Alteret er fritstående med et stort keramikkors og keramiske felter på alterbordet. De er udført af Gerd Hiort Petersen i 1995. Alterknæfaldet er udført af hendes mand Hans Munck Andersen. Et tidligere altermaleri af Getsemane fra 1836 af Adam Müller hænger nu på korets nordvæg.

Granitdøbefonten er romansk fra 1200-tallet med en ranke på kummen. Et sengotisk korbuekrucifiks fra sidste halvdel af 1400-tallet hænger i korbuehvælvingen. Ligeledes fra 1400-tallet findes en fin MadonnafigurPrædikestolen er et meget tidligt eksempel på et renæssancearbejde fra 1559. Som et kuriosum findes figurer af både Adam og Eva og af Fanden og hans oldemor.

I kirken hænger et modelskib "Julie af Aarøsund". På nordvæggen hænger desuden en fin gammel klingpung fra 1782. På nordvæggen hænger to store epitafier: Mod vest et barokepitafium over familien Bertelsen fra 1729 og mod øst et rokokoepitafium over familien Engel fra 1755. Orgelets facade er fra 1827, men selve orgelet er senere renoveret.

Klik på billederne og se dem i højere opløsning.