Oksenvad Sogn

Sognepræst:
Niels Jørgen Holm Larsen
Kirkevej 8
6560 Sommersted
Tlf. 7450 4158
Mail: njl@km.dk

 

Menighedsrådsformand: 
Jens Jørgen Hansen 
Slevadvej 10, Oksenvad 
6560 Sommersted
Tlf. 2984 6479

 

Se kirkens / sognets hjemmeside

Oksenvad Kirke

Oksenvad Kirke er en romansk granitkvaderkirke med skib, kor og apsis, som ligger smukt og frit placeret i landskabet. I sengotisk tid er tilføjet et tårn i vest af munkesten og et våbenhus mod syd, som dog er stærkt ombygget.

Kirken har bevaret sine oprindelige vinduer mod nord og i apsis, mens de mod syd er udvidede. Kirken har ligeledes bevaret både korbue og apsisbue i sit indre. Skibet har fladt loft mens både koret og tårnrummet er hvælvet. Korhvælvingerne har en sengotisk dekoration med liljeagtige ornamenter, der dog er stærkt opmalede.

Altertavlen er et renæssancearbejde fra 1638, men en hel del blev fornyet i 1879, bl.a. et nyt storfelt med egetræsrelief med Jesu dåb. Den romanske granitfont er helt enkel med hoveder på hjørnerne af foden. Dåbsfadet er fra 1938 og af Knud Eibye fra Odense. Et romansk korbuekrucifiks hænger på nordvæggen. Prædikestolen er fra 1709 og stoleværket fra 1890. Orgelet er fra Marcussen & Søn i Aabenraa.

Klik på billederne og se dem i højere opløsning.