Sdr. Starup Sogn

Sognepræst: 
Judith Nielsen Legarth
Starup Hedevej 21, 6100 Haderslev
Tlf. 7452 8808  -  Mail: jnl@remove-this.km.dk

 

Menighedsrådsformand: 
Kirsten Margrethe Grauholm 
Aarøsund Landevej 143 
6100 Haderslev
Tlf.  21499287 
Mail: k.grauholm@teliamail.dk

 

Se kirkens / sognets hjemmeside

Sdr. Starup Kirke

Sdr. Starup Kirke ligger ved sydsiden af Haderslev Fjord, og er formentlig Sønderjyllands ældste kirkebygning fra slutningen af 1000-tallet. 
Den er opført i frådsten som et treskibet anlæg med kor og apsis, der dog aldrig blev helt fuldført efter de oprindelige planer. I midten af 1400-tallet blev tilføjet et tårn mod vest, og senere et sakristi mod nord og et våbenhus mod syd. Kirken blev gennemgribende restaureret i 1908-18, hvor fejlagtige rekonstruktioner af kirkens sideskibe blev opført. Kirken har fem arkader ind til sideskibene, der blev lidt bredere end de oprindelige sideskibe.

Hele kirken er dekoreret af A. Wilckens, som tydeligvis er inspireret af Joakim Skovgaard. I apsishvælvingen ses Kristus som den tronende verdensdommer omgivet af evangelistsymboler, Maria, Johannes Døberen og engle. I apsisbuen ses de tolv apostle. På triumfbuen ses en fremstilling af nadveren, og på væggene i kor og skib er der ligeledes mange bibelske motiver.

Prædikestolen er et renæssancearbejde fra 1612 med relieffer af Kristus og evangelisterne. Døbefonten er en groft ophugget romansk granitfont. I søndre sideskib hænger en dåbsengel, som bærer en kumme, der har været anvendt til dåb. Orgelet er fra 1920 og fra Marcussen & Søn i Aabenraa.

Uden for kirken står en runesten med spejlvendte runer, som skal læses nedefra: "airiks kubl" "Eriks minde"

Klik på billederne og se dem i højere opløsning.