Skrydstrup Sogn

Sognepræst: 
Sognepræst Peter Heini Glistrup,
Krügersvej 36, 6541 Bevtoft
Tlf. 7451 4222. Mail: phg@km.dk

 

Menighedsrådsformand: 
Dora Andersen,
Bygmarksvej 10, Skrydstrup
6500 Vojens
Tlf. 3026 1874

 

Se kirkens / sognets hjemmeside

Skrydstrup Kirke

Skrydstrup Kirke er en hvidkalket romansk kirke med sengotisk tårn. På vestsiden af tårnet er opført et ny våbenhus i glas fra 2000, og er et fint eksempel på, hvordan gammelt og nyt kan forenes. I våbenhuset står Jette Vohlerts skulptur "Agnus Dei" - Guds lam.

Kirkeskib og kor har fladt bjælkeloft, men tårnrummet har krydshvælv. Altertavlen er en stærkt omdannet sengotisk fløjtavle fra begyndelsen af 1500-tallet. I midterfeltet ses "Nådestolen", dvs. Gud Fader med den korsfæstede Kristus. På venstre side flankeres han af Maria med barnet, og på højre side Maria Magdalene med salvekrukken. I fløjene står apostlene, hvoraf den ene er udskiftet med en oversavet unggotisk figur. I altertavlens topstykke er malet til venstre Kristus med gudslammet, i midten Kristus med verdenskuglen og til højre Mosen med Lovens tavler. I fodstykket er malet en fremstilling af nadveren.

På vestvæggen hænger to figurer fra 1400-tallet: En siddende Madonna og en krigerhelgen. På nordvæggen over døbefonten er en sengotisk krucifiksgruppe.

Døbefonten er en granitfont fra 1200-tallet med bølgeranke, lave relieffer og et kraftigt fremspringende mandshoved. Dåbsfadet er fra omkring 1575 med en fremstilling af syndefaldet.

Prædikestolen er fra 1683, men har undergået senere forandringer. Lydhimlen fra 1737. Orgelet er fra 2010 og bygget af P.G.Andersen & Bruhn Orgelbyggeri ApS i Årslev ved Rødekro.

Klip på billederne og se den i højere opløsning.