Du er her: 

Oversigter mv fra Domprovstiet

Der laves jævnligt oversigter til brug for menighedsråd, præster, provstiudvalg mv. Disse oversigter vil du kunne finder her:

Provstesyn Haderslev Domprovsti for 2018

Vejledende honorarsatser til formænd, kasserere, kirkeværger og kontaktpersoner for 2018

Vejledende honorarsatser for kirkesanger- og organistvikarer 2018

Forsikringsbirag 2018 for sognene i Haderslev Domprovsti

Endelig ligning for budget 2018, Haderslev Domprovsti

Endelig ligning for budget 2019, Haderslev Domprovsti

Årshjul 2018 version 2 for arbejde med budget og regnskab

SE OGSÅ under Menighedsråd, Kirkegårde m.fl.

Del dette: